Criminaliteit en rechtshandhaving én weerbaarheid

De twee thema’s criminaliteit en rechtshandhaving én weerbaarheid gaan nauw samen. We hebben het dan over dat:

  • De gemeente zicht heeft op illegaliteit en hiertegen optreedt;
  • We misbruik van sociale voorzieningen preventief en repressief aanpakken;
  • We misbruik van (gemeentelijke) wet- en regelgeving niet tolereren;
  • We ervoor zorgen dat we iedereen betrokken bij dit programma goed informeren;
  • Agressie en beïnvloeding niet worden geaccepteerd. We willen dat onze mensen de locaties kunnen betreden. Onze mensen kunnen namelijk wel gewoon hun werk doen in andere wijken; dit moet ook kunnen op de woonwagenlocaties.