Fysieke omgeving

Binnen het thema Fysieke omgeving hebben we het over dat:

  • De staat van onderhoud van standplaatsen en huurwagens goed is;
  • De huur door iedereen netjes op tijd betaald wordt;
  • De verhuur volgens het daarvoor vastgestelde verhuurbeleid verloopt;
  • Er geen illegale bouwwerken of activiteiten meer zijn en als deze er wel zijn wordt er gehandhaafd;
  • De wegen, verlichting en riolering op orde zijn;
  • De afvalinzameling net als in heel Nuenen verloopt.