Werk en onderwijs

Op het gebied van werk en onderwijs werken we hard voor de bewoners van de beide locaties. We streven er naar dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen, of in ieder geval tot hun 18e verjaardag naar school gaan. We streven er naar dat binnen twee generaties 90% van de gezinnen in staat is om zelfstandig, zonder overheidsbemoeienis, een inkomen te verwerven (via bijvoorbeeld werk of eigen onderneming).