Zorg en welzijn

Binnen het thema Zorg en Welzijn hebben we het over:

  • De ruimte die er is voor de eigen cultuur, zolang die niet strijdig is met de universele rechten van de mens en de Nederlandse (grond)wet;
  • Dat iedereen toegang heeft tot de verschillende zorgdiensten;
  • Dat elk gezin weet hoe het er financieel voorstaat en daarbij indien nodig begeleiding heeft.