Werkcoach

Oriënterend gesprek

Veel zelfstandig ondernemers krijgen te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Naast de financiële ondersteuning vanuit de Tozo regelingen, heeft de gemeente dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij het ontwikkelen van toekomstperspectief. Wanneer u een Tozo uitkering ontvangt, kunt u (na akkoord gemeente) kosteloos van deze dienstverlening gebruik maken.
Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 14 852 654 of y.v.mil@wsd-groep.nl.

Heroriëntatie arbeidsmarkt

Voor ondersteuning bij heroriëntatie arbeidsmarkt (Me.-talentscan, personal coaching, sollicitatiebegeleiding en Jobhunting) kunt u contact opnemen met onze werkcoach Yvonne van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 14 852 654 of y.v.mil@wsd-groep.nl.

Bedrijfscoaches

Gedurende de coronacrisis hebben vele MKB bedrijven voor uitdagingen gestaan die nog niet eerder zijn tegengekomen. Niet alle bedrijfsmodellen zijn meer even levensvatbaar als dat zij eerder waren. Het inzetten van bedrijfscoaches helpt ondernemers bij de analyse van hun bedrijfsmodel. De gemeente biedt MKB-ers een begeleidingsprogramma aan bij twee gerenommeerde organisaties, waarin u als ondernemer zelf selecteert welke organisatie het beste past bij uw hulpvraag. U kunt hiervoor direct contact opnemen met één van de twee organisaties. De kosten voor het begeleidingstraject worden gedekt door de gemeente.

Over Rood en Ondernemersklankbord

Over Rood

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Kijk voor meer informatie op www.overrood.nl(externe link)

Ondernemersklankbord (OKB)

Ondernemersklankbord begeleidt al ruim 40 jaar ondernemers in het mkb in elke bedrijfsfase. Het OKB-netwerk bestaat uit gemotiveerde adviseurs met ondernemerservaring en een professionele kijk op zaken. Het zijn allemaal oud-ondernemers, managers of specialisten met een specifiek vakgebied. Zij delen vrijwillig hun expertise en geven onpartijdig advies, dat gebeurt in klankbordtrajecten van een halfjaar. Kijk voor meer informatie op ondernemersklankbord.nl(externe link)/

Overig

Heeft u vragen over het traject met een bedrijfscoach of andere vragen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Femke van Grinsven, zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 36 55 62 37 of f.vangrinsven@nuenen.nl