Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen via de gemeente aanspraak maken op de Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). 

Direct naar de webpagina Tozo

Maatregelen voor ondernemers

Het kabinet besloot vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. U vindt veel informatie over de regelingen die worden getroffen voor ondernemers.

Er zijn verschillende organisaties die specifieke informatie voor ondernemers hebben verzameld.

Uitstel van belastingbetaling aanvragen

Ondernemers kunnen voor uitstel van betaling op de website van de gemeente via het e-loket de aanvraag doen. Ga naar de webpagina Belastingen, betalingsregeling. Daar klikt u op ‘betalingsregeling aanvragen’ en in het volgende scherm op ‘klantportaal’ zodat u met eHerkenning kan inloggen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo/Torzo)

Informatie over de tijdelijke overbruggingsregeling voor uw onderneming (Tozo/Torzo) vindt u op de webpagina Tozo.

Let op: Tozo-aanvragen via tussenpersonen of bemiddelingsbureaus

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Maatregelen fraude

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling verstrekt alle inlichtingen aan de gemeente die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Waarschuwing voor horeca ondernemers: pas op voor criminele investeerders!

Veel horecaondernemers kunnen momenteel moeilijk het hoofd boven water houden. Dit biedt kansen aan criminelen. Zo bieden zij ‘corona-hulp’ aan, bijvoorbeeld in de vorm van (cash) leningen of giften. Zijn er nu opeens geïnteresseerden om (een ruimte van) jouw restaurant of café te huren voor onduidelijke activiteiten? Check het goed, want je pand kan gebruikt worden voor criminele activiteiten zoals illegaal gokken, drugshandel of witwassen. Eenmaal ‘ja’ gezegd is er geen weg meer terug.

Ben je benaderd door personen bij wie je geen goed gevoel hebt? Meld dit dan bij de politie, de wijkagent of de gemeente. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Extra informatie

Voor extra informatie over de landelijke richtlijnen en mogelijkheden verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/corona, ook bijvoorbeeld voor veelgestelde vragen over de Tozo- regeling.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente, via 040 - 2631 631.