Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemer blijven de tijden onzeker. En met nieuwe maatregelen tegen de coronapandemie kan het ook nu moeilijk zijn voldoende inkomsten te hebben. Het is sinds 1 oktober 2021 niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen. Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

Direct naar Bijstand voor zelfstandigen

Stimulerings- en Innovatiefonds

Het Stimulerings- en innovatiefonds is bedoeld om ondernemers in de horecasector, evenementensector, toerisme/recreatie en middenstand financieel te ondersteunen. Het is een subsidieregeling die door ondernemers kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten van innovatieve projecten. 

Direct naar Stimulerings- en innovatiefonds

Uitstel van betalingen

Wij realiseren ons dat veel bedrijven nu grote financiële gevolgen ervaren, veroorzaakt door de corona pandemie. We wijzen u daarom op de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen of te betalen in termijnen.

Direct naar de pagina Betalingsregelingen

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kan een subsidie worden verkregen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie. Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 ingediend worden.

Direct naar de Adviesregeling(externe link)

Overig

Bedrijfscoach

Het inzetten van bedrijfscoaches helpt ondernemers bij de analyse van hun bedrijfsmodel. De gemeente biedt hiervoor MKB-ers een begeleidingsprogramma aan bij twee gerenommeerde organisaties. De kosten voor het begeleidingstraject worden gedekt door de gemeente. Kijk hier voor meer informatie over bedrijfscoaches.

 

Werkcoach

Bent u op zoek naar meer informatie over heroriëntatie op de arbeidsmarkt, of wilt u een oriënterend gesprek met onze werkcoach? Kijk dan hier voor meer informatie

WHOA en TOA

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door corona. Of door beperkende maatregelen die te maken hebben met corona. 

Voor meer informatie over WHOA en TOA kun je terecht op de volgende websites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/time-out-arrangement-toa(externe link)

https://www.khn.nl/kennis/whoa-goedkeuren-door-rechter-van-onderhandse-schuldakkoorden-vanaf-2021(externe link)

Heeft u behoefte aan ondersteuning in een WHOA of TOA traject? U kunt daarvoor kosteloos gebruik maken van bij een bedrijfscoach. Kijk hier voor meer informatie.

Stichting leergeld

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kan Stichting Leergeld u mogelijk ondersteunen in het blijven beoefenen van een hobby, sport of andere vrijetijdsactiviteiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met https://www.leergeld.nl(externe link)

Schuldhulpverlening

Voor schuldhulpverlening en financieel advies kunt u contact opnemen met CMD Nuenen via 040 - 283 16 75 of cmd@nuenen.nl. Voor bedrijfsmatige problematiek kan een kosteloos traject gevolgd worden bij Over Rood www.overrood.nl(externe link). Kijk hier voor meer informatie over bedrijfscoaches en mogelijke trajecten.