Wij ontvangen u graag als 'Gast van de raad'. Vanwege de RIVM-maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn de bijeenkomsten tijdelijk geannuleerd.  U kunt u wel aanmelden voor een volgende bijeenkomst en zodra bekend is of en wanneer 'Gast in de raad' weer wordt georganiseerd, ontvangt u hierover een melding.

Wat is 'Gast van de raad'?

De gemeenteraad van Nuenen nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluitvorming in zijn werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

Wat kunt u verwachten?

Om 18:00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Klooster, Park 1. Onder het genot van een broodje en koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live volgen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog even na met raadsleden.

Een keer te gast zijn bij een raadsvergadering?

Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl. De data van de raadsvergaderingen zijn te raadplegen via nuenen.raadsinformatie.nl.

Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Hopelijk tot ziens in de raadzaal!