Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Emmastraat hebben we als gemeente onlangs een partij gekozen om de locatie te gaan realiseren. Na het doorlopen van een aanbestedingstraject is de combinatie Maatschap Nexit, Cornelis Huygens Profero BV en Jaco Wiegersma Makelaar Vastgoedadviseur BV gekozen (www.nexitarchitecten.nl) Deze partij scoorde het beste op prijs/kwaliteit tijdens de procedure. Nu de partij gekozen is, kan de ontwerpfase van het woningbouwproject opgestart worden.

Seniorenwoningen

Al een aantal jaren denken we als gemeente na over het realiseren van woningbouw op deze plek. Voorheen stond hier basisschool Het Palet. Deze school verhuisde eind 2010 naar de nieuwe brede school op het Andriesplein, waarmee deze locatie vrij kwam voor een nieuw project. De Emmastraat is door de ligging zeer aantrekkelijk als woonlocatie: het is een rustige straat, op loopafstand van het centrum met alle voorzieningen en een school.

We willen hier graag seniorenwoningen (laten) realiseren, omdat door de toenemende vergrijzing en het streven om langer thuis te kunnen blijven wonen de behoefte aan seniorenwoningen groot is in Nuenen.

Planning

Met de gekozen partij(en) gaan we nadere afspraken maken voor het vervolg. We willen begin 2022 starten met het proces van ontwerpen. Voor omwonenden en belangstellenden gaan we informatieavonden organiseren om input te vragen voor het ontwerp van de woningen.

Lees meer over het bouwproject op onze webpagina Emmastraat.