Toegankelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de overheid.

Onze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-02-2019.

Deze verklaring geldt voor de website: www.nuenen.nl

Naar aanleiding van de inspectie door Cardan Technobility volgens de WCAG 2.0, niveau AA hebben wij verbeterpunten doorgevoerd waardoor onze website volledig toegankelijk is verklaard op één formulier na, namelijk het Openbare Meldingen formulier. Wij zijn samen met onze leverancier hard bezig om ook dit formulier volgens de toegankelijkheidseisen op te bouwen. Wij verwachten het nieuwe formulier uiterlijk vóór februari 2020 volledig volgens de toegankelijkheidseisen online te kunnen zetten.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden

  • Controle vóór publicatie: De product pagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: De medewerkers hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Toetsing: Periodiek worden alle interne en externe links regelmatig getoetst door een automatische toetstool.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Onderzoek: De webredactie onderzoekt regelmatig onze website en de gevonden problemen worden direct opgelost.

Extra toelichting:

Hoewel het nog niet verplicht is om alle PDF bestanden toegankelijk te publiceren, zijn wij bezig om deze toegankelijk te maken of te vervangen door digitale formulieren.