Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats.

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op maandag 17 mei 2021 een controle uitgevoerd op twee adressen aan de Heerendonk in Nuenen. De controle was een gezamenlijke actie van politie, gemeente, veiligheidsregio, omgevingsdienst en Enexis.

Medewerking en resultaat controle

Beide eigenaren hebben medewerking verleend aan de integrale controle. Op geen van de adressen zijn grote misstanden aangetroffen. Een aantal zaken wordt nog nader uitgezocht in het kader van brandveiligheid, bestemmingsplan en milieu.  

Doel controle

De controle was vooral gericht op het controleren van de percelen om de feitelijke situatie vast te stellen. Tevens was het doel om mogelijk illegale situaties in kaart te brengen en eventuele overtredingen te beëindigen.

DIT

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van complexe handhavingsproblematiek. Onder de regie van dit team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarbij reden is om te controleren. Het kan ook gaan om een sterk vermoeden dat er sprake is van misstanden of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Bij controle kijken we naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.