Afvalinzameling

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U mag uw afval pas aanbieden na 22.00 uur voor de ophaaldag. De inzamelaar start met ophalen om 07.30 uur. U moet uw container op de ophaaldag vóór 20.00 uur weer binnen hebben gezet. 

Afval niet opgehaald

Neem contact op met (0800) 0492.

Ophalen grof afval

Grof afval wordt één keer in de maand, de laatste woensdag van de maand, door de gemeente opgehaald. U kunt voor het aanbieden van grofvuil één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.  Een sticker kost € 20,00 waarvoor u één colli grofvuil kunt laten ophalen. Deze colli mag niet groter zijn dan 0,5x0,5x1,5 meter. Op deze colli plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij de colli mee moet nemen.

Natuurlijk blijft het mogelijk om grof huisvuil weg te brengen naar de Milieustraat, De Huufkes 48-50 te Nuenen. Op vertoon van uw milieupas kunt u daar grof huishoudelijke afvalstoffen tot 2m3 per keer aanbieden. Ook op de milieustraat moet u afval gescheiden aanleveren.

Snoeiafval

De gemeente Nuenen haalt 2 x per jaar snoeiafval op.

De inzamel dag voor snoeihout is op de laatste woensdag van maart en oktober.

Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. Belt u even voor een afspraak met (040) 2631631. Een sticker kost € 7,70. Voor dit bedrag kunt u 1 bundel snoeihout laten ophalen. Een bundel mag niet groter zijn dan 0,5*0,5*1,5m.

Op het snoeihout plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het moet meenemen. Leg het snoeihout veilig maar wel bereikbaar voor de vrachtwagen neer. 

Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, De Huufkes 48-50 te Nuenen. Het aanleveren van snoeihout is gratis, neemt u wel uw milieupas mee.

Zie ook