Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Sinds 1 januari 2018 krijgt u het aanslagbiljet, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Sinds 2017 betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Nuenen en niet zoals u gewend was via Brabant Water. U betaalt rioolheffing wel via Brabant Water.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dan ontvangt u de aanmaning digitaal in uw Berichtenbox.

Automatische incasso

Kijk op automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Vastrecht

Het vastrecht bedraagt dit jaar € 107,04. Naast het vastrecht betaalt u voor het ledigen van de afvalcontainers of het gebruik maken van de ondergrondse containers. Deze ledigingen worden achteraf in rekening gebracht. Begin 2019 ontvangt u hiervoor een aanslag.

Het tarief per lediging:

  • container van 240 liter, bestemd voor gft-afval: € 1,00
  • container van 140 liter, bestemd voor gft-afval: € 1,00
  • container van 80 liter, bestemd voor gft-afval: € 1,00
  • container van 25 liter, bestemd voor gft-afval: € 0,00
  • container van 240 liter, bestemd voor restafval: € 18,10
  • container van 140 liter, bestemd voor restafval: € 10.85
  • container van 80 liter, bestemd voor restafval: € 6,05
  • container van 25 liter, bestemd voor restafval: € 1,85

Het tarief per keer gebruik van een:

  • ondergrondse container bestemd voor restafval: € 2,30

Inwoners die permanent incontinent zijn of voortdurend een stoma hebben, worden geconfronteerd met extra afval. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de afvalstoffenheffing. De gemeente wil deze mensen tegemoet komen door een deel van die extra kosten te vergoeden. Indien u meent in aanmerking te komen voor deze vergoeding kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en naar de gemeente sturen.