Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • graf kopen op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie

Begraafplaatsen

Openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen

De openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen is is gevestigd aan de Beekstraat 48A te Nuenen.

Begraafplaats Oude Landen is een openbare begraafplaats, dat wil zeggen een begraafplaats voor alle gezindten. Een apart gedeelte van de begraafplaats is gereserveerd voor parochianen. De begraafplaats is eigendom van de gemeente Nuenen. Het beheer van de begraafplaats berust bij de Stichting Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen. Op de begraafplaats worden zowel algemene graven uitgegeven als particuliere graven. De particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kan de rechthebbende van het graf verzoeken deze termijn te verlengen. De verlenging geschiedt telkens voor niet langer dan 10 jaren. In een particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven. In een algemeen graf mogen meerdere overledenen worden begraven.

Het beheersreglement van de begraafplaats is te vinden op: Reglement

Voor een particulier graf zijn grafrechten verschuldigd. De tarieven zijn te vinden op de tarievenlijst.

Toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken moet bij het bestuur van de Stichting Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen worden aangevraagd door - en wordt gesteld op naam van – de rechthebbende van de grafruimte. Het bestuur heeft nadere regels vastgesteld over de aard en de afmetingen van het gedenkteken en de wijze van aanbrengen. Naast de particuliere en algemene graven bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten in een urnenzuil of urnenkelder. Ook bestaat de mogelijkheid de as van een overledene te verstrooien op een apart strooiveld.

De begraafplaats Oude Landen  is tussen zonsopkomst en zonsondergang via een kleine looppoort toegankelijk voor bezoekers.

Inlichtingen:

Beheerder: Dhr. H.B. Leurink mailadres: begraafplaats.oudelanden@gmail.com, Tel. : 06-14338304

Rooms-Katholieke begraafplaatsen

  • R.K. begraafplaats van de parochie Nuenen, Heilige Clemenskerk (hier vinden geen nieuwe begravingen meer plaats; bijzettingen in bestaande graven en het gebruik van het columbarium zijn nog wel mogelijk)
  • R.K. begraafplaats De Huikert, Parochie Sint Clemens, Gerwen
  • R.K. begraafplaats parochie Heilige Lambertus, Nederwettten

De kerkhofadministratie van de R.K. begraafplaatsen wordt door iedere parochie zelf gedaan.

Inlichtingen

Pastorale Eenheid Heilige Kruis
Park 55, 5671GC Nuenen
Tel. (040) 283 12 10 (bereikbaar op werkdagen van  9.00-12.00 uur,

De Protestantse begraafplaats

De Roosdoncken vindt u aan de Broekdijk naast nummer 7, 5674MN  Nuenen.

Inlichtingen

Hr. A.B. Jansen (040-283 34 34)
De begraafplaats is altijd toegankelijk via de parkeerplaats.

Gemeentelijke begraafplaatsen Tomakker en de Huikert

Aan de Tomakker in Nuenen is de oude gemeentelijke openbare begraafplaats gelegen (waar onder meer Theo van Gogh, de vader van ) begraven ligt. Op deze begraafplaats vinden geen nieuwe begravingen meer plaats. 

Naast de R.K. begraafplaats aan de Huikert in Gerwen is een kleine begraafplaats gevestigd voor de Sinti inwoners van Nuenen. Deze begraafplaats is eigendom van de gemeente. Het beheer van deze begraafplaats berust bij de Sinti gemeenschap.