Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen omdat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Is vorig jaar kwijtschelding verleend?

Is de kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffingen afgelopen jaar aan u verleend en /of is uw financiële situatie ten opzichte van vorig jaar niet veranderd, mogelijk komt u dan in aanmerking voor automatische kwijtschelding.

In dit geval krijgt u van ons, uiterlijk 20 september, een brief waarin staat dat de kwijtschelding wordt verleend.

Nog niet eerder kwijtschelding aangevraagd of geen automatische kwijtschelding gekregen?

Dan kunt kwijtschelding online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.Logo DigiD

  • rioolheffing moet u voor 1 oktober aanvragen
  • afvalstoffenheffing moet u 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet aanvragen

​U komt in ieder geval niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

  • de WOZ waarde hoger is dan de hypotheekschuld (meer dan € 2.269,-verschil)
  • uw motorrijtuig meer waard is dan € 2.269,-
  • u meer dan één motorrijtuig heeft.

Geen brief ontvangen

Heeft u geen brief over de automatische kwijtschelding ontvangen dan komt u hiervoor niet in aanmerking. De reden hiervan kan zijn dat uw situatie ten aanzien van vorig jaar is veranderd.

Als u van mening bent dat u wel recht heeft op kwijtschelding dan kunt u dit online regelen.

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel (0411) 61 86 68. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
  • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
  • Als u een eigen woning heeft en de WOZ-waarde is hoger dan de hypotheekschuld (meer dan € 2.269,- verschil), dan is er sprake van vermogen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.