Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk hebt.

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. U kunt ook bellen met het Werkplein bij u in de buurt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland komt. Daarnaast bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning heeft. 
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U heeft geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst aan voor bijstand. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.120,- aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.240,- hebben.
  • Hebt u meer dan € 51.600,- aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Re-integratieverplichting

Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De gemeente helpt u hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan regelen we dit samen met u. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de informatiefolder Participatiewet.

Wilt u meer weten over het WerkCaféNuenen voor mensen met een bijstandsuitkering en anderen werkzoekenden in Nuenen? Kijk dan op de website van WerkCaféNuenen (WCN).

Heeft u een bijstandsuitkering of een minimaal inkomen? Nuenen Helpt kan u de weg wijzen bij vragen over de Wet Participatie, inkomenstoeslag en andere regelingen voor inkomensverbetering. U vindt informatie over zorg, inkomen en opvoeding op de website van Nuenen Helpt