Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Evenementenvergunning

Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Melding klein evenement

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • er minder dan 150 personen aanwezig zijn;
 • het evenement tussen 07.00 uur en 23.00 uur gehouden wordt;
 • het geluidsniveau van versterkte muziek en/of versterkt stemgeluid tijdens het evenement niet hoger is dan 50 dB(A);;
 • het evenement niet plaatsvindt op een doorgaande weg of op of aan een andere weg als daardoor het verkeer en/of de hulpdiensten ernstig worden belemmerd;
 • er geen gesloten tent wordt geplaatst en tenten en andere objecten niet op de rijbaan worden geplaatst, tenzij deze gemakkelijk en onmiddellijk te verplaatsen zijn:
 • er een organisator is;
 • de organisator ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan. 

Drank- en Horecawet

Als u zwak alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement, kunt u de ontheffing online regelen. Bij besloten activiteiten die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals buurtfeesten en straatbarbecues, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Overzicht van evenementen vindt u op de website van VVV Nuenen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Melding klein evenement

Een melding van een klein evenement kun u digitaal melden bij de gemeente. Doe dit 20 werkdagen voor aanvang van het evenement.

Evenementenvergunning

Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Doe dit 12 weken van tevoren. U kunt het formulier inclusief bijlagen ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Gemeente Nuenen
Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

Of mailen naar gemeentehuis@nuenen.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht voor meldingsplichtige evenementen (buurt- en wijkfeest) en reguliere evenementen met een laag risico (zgn. A-evenementen).

Wel worden bij de zogenaamde A-evenementen, maar ook bij B- en C-evenementen altijd legeskosten geheven voor bijvoorbeeld muziekontheffingen, “gebruiksvergunningen” (tent), ontheffing schenken zwakalcoholhoudende dranken etc.Meest voorkomende leges kosten zijn:

 • Muziekontheffing art. 4:6 APV: € 19,60
 • Muziekontheffing art. 3 Zondagswet: € 19,60
 • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet: € 19,60
 • Gebruiksvergunning voor een tent: deze legesbedragen variëren omdat de legeskosten worden berekend aan de hand van de grootte van een tent. Bijvoorbeeld voor een tent tot en met 100 m² bedragen de legeskosten € 54,--, terwijl voor een tent met een oppervlakte van 600 m² de legeskosten € 137,10 bedragen.
 • Loterijvergunning art. 3 Wet op de Kansspelen: € 43,40