Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

Melding tijdelijk gebruik gemeente grond

Heeft u onvoldoende ruimte op eigen terrein voor het opslaan van materialen en het voornemen om tijdelijk voorwerpen te plaatsen op of aan de weg of een weggedeelte, bent u verplicht dit bij de gemeente te melden.

De regels hierover kunt u lezen in de Algemene plaatselijke verordening (afdeling 5 artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het melden gebruik van gemeentegrond kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

logo eherkenning

Bij voorkeur een situatieschets met de aanvraag meesturen.

Na het in gebruik nemen van de aangewezen plaats controleren wij of dit conform de voorwaarden gebeurt. Als u de melding doet, verklaart u geen of onvoldoende ruimte te hebben op uw eigen terrein.

Na afloop van de periode van de melding moet alles weer zijn verwijderd. Schade veroorzaakt door het tijdelijk gebruiken, wordt verhaald op de melder.