Gladheid bestrijden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Voor de gemeente is op 1 november de winterperiode begonnen. Als de omstandigheden het nodig maken, treedt in deze periode, die tot 1 april duurt, het
gladheidbestrijdingsprogramma in werking. Dit gebeurt om de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente heeft twee soorten strooiroutes en een aangepaste strooiroute: voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Alleen de belangrijkste wegen, busroutes en fietspaden zijn in het schema opgenomen.

Gevaarlijke situaties melden

U kunt gevaarlijke situaties melden via het meldpunt of via het telefoonnummer (040) 2631 699.

Twitter en strooien

Op het moment dat de gemeente een strooiactie start, wordt dat direct bekend gemaakt via Twitter. De strooiploeg is te volgen via @strooiploeg.

Eigen stoep sneeuwvrij! 

Wij rekenen ook op u bij vorst of sneeuwval. Wees voorbereid en zorg voor schoeisel met ruwe zolen of draag anti-glijijzers. Monteer winterbanden onder uw auto. Veeg uw stoepje schoon en strooi zout. Denk hierbij ook even aan uw buren die dit misschien niet zo goed meer kunnen. Koop nu zout en wacht niet tot het uitverkocht is.

Gladheidbestrijdingsplan

Waar, hoe en wanneer er wordt gestrooid, kunt u lezen in het gladheidbestrijdingsplan (uitvoeringsplan) U kunt het ook inzien bij de centrale balie in het gemeentehuis.

In voetgangersgebieden en woonstraten wordt geen gladheid bestreden. Het strooien in deze gebieden heeft weinig effect. Voor een goede dooiwerking zijn verkeersbewegingen nodig. Doordat er weinig verkeer is in deze gebieden, duurt het te lang voordat het zout gaat werken. Daarnaast ontbreekt het de gemeente aan tijd en middelen om alle trottoirs en wegen te vegen en te strooien.