Incidentele subsidies

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie. Een maatschappelijke organisatie die een eenmalige activiteit organiseert voor de plaatselijke samenleving kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie

Ook nieuwe organisaties kunnen voor de aanloopkosten een eenmalige subsidie krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt het hele jaar door incidentele subsidies aanvragen. Uw aanvraag bestaat uit een gemotiveerde en ondertekende aanvraag, een begroting en werkplan. Hiervoor zijn geen speciale formulieren.

Voorwaarden

Voor de verstrekking van een incidentele subsidie moeten het activiteiten zijn die:

  • gericht zijn op deelname door Nuenense inwoners die daar op eigen kracht niet toe in staat zijn (kwetsbare inwoners).
  • bedoeld zijn om de sociale samenhang van een buurt of wijk te versterken.
  • beogen om Nuenense inwoners te ondersteunen zodat ze niet direct aangewezen zijn op specialistische zorg.

Alleen activiteiten van rechtspersonen komen in aanmerking en de aanvraag dient te worden voorzien van een activiteitenplan en begroting.

Behandeling van de aanvragen is in volgorde van binnenkomst.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aanvragen van een incidentele subsidie is gratis. De toegekende subsidie kan maximaal € 1.250,- bedragen.