Melden bodemenergiesysteem

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden. Beschikt u al over een bodemenergiesysteem? Alsnog melden hiervan beschermt u tegen invloed van nieuwe systemen in de omgeving.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Gesloten bodemenergiesysteem

Particulieren

  • Dien de melding gesloten bodemenergiesysteem tenminste 4 weken voor de aanleg in via het Omgevingsloket Online
  • Gaat het om een nieuwbouwwoning, dan kunt u de melding ook combineren met de omgevingsaanvraag bouw, die u ook via het Omgevingsloket online indient
  • In de melding moet u onder meer aangeven of er geen invloed is van andere nabijgelegen open of gesloten bodemenergiesystemen. Meer informatie hierover vindt u op de website van WKOtool.

Ondernemers

  • Dien de melding gesloten bodemenergiesysteem tenminste 4 weken voor de aanleg in als melding Activiteitenbesluit via de landelijke AIM-module
  • Gaat het om een nieuwbouw bedrijfspand, dan kunt u de melding ook combineren met de omgevingsaanvraag bouw, die u ook via de landelijke AIM-module indient

Regels gesloten bodemenergiesysteem

In het Besluit bodemenergiesystemen staan voorschriften waaraan de melding en het gesloten bodemenergiesysteem moeten voldoen. De gemeente controleert of u aan deze voorschriften voldoet.

  • In verband met de drinkwaterkwaliteit geldt een maximaal toegestane boordiepte van 80 meter
  • Een gesloten bodemenergiesysteem mag alleen aangelegd worden door een gecertificeerd bedrijf

Open bodemenergiesysteem