Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen? En heeft u weinig vermogen?
Mogelijk komt u in aanmerking bijvoorbeeld voor een bijdrage in de kosten van uw lidmaatschap sportvereniging of voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze regelingen noemen wij minimaregelingen.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

De gemeente Nuenen heeft de volgende minimaregelingen:

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft bij zorgverzekeraar VGZ een Collectieve Zorgverzekering afgesloten. Veel uitkeringsgerechtigden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via deze regeling een zorgverzekering met aanvullende verzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is niet verplicht. Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente nog iets aantrekkelijker voor u te maken, wordt een deel van de premie door de gemeente betaald.

Meer informatie: www.gezondverzekerd.nl.

Schuldhulpverlening

Als u door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en u vindt daar op eigen kracht geen oplossing voor, dan hebt u problematische schulden. De gemeente kan u doorverwijzen naar organisaties die u helpen schuldenvrij te raken. U moet zich wel realiseren dat het vinden van een oplossing vooral afhankelijk is van uw eigen inzet. Ook als u wordt begeleid bij het oplossen van uw schulden blijft de aflossing van schulden uw eigen verantwoordelijkheid.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden bijzondere kosten met zich mee. Het kan hierbij gaan om éénmalige kosten of om kosten die maandelijks terugkomen. U kunt dan denken aan extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  

Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting (gebruikersgedeelte), rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Individuele studietoeslag

Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Om deze groep studenten te stimuleren om een diploma te halen, is er de regeling individuele studietoeslag.

Regeling maatschappelijke deelname

De regeling maatschappelijke deelname verstrekt aan mensen met een laag inkomen een vergoeding voor bijvoorbeeld de contributie van een sportclub en voor het schoolreisje van de kinderen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Mogelijk dient u documenten in te leveren bij uw aanvraag. Zie hiervoor de voorwaarden bij de regelingen.