Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt rioolheffing via Brabant Water. Afvalstoffenheffing betaalt u aan de gemeente Nuenen. 

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Nuenen? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Nuenen woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Heffing per kubieke meter: € 1,60