Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer sloopmelding/sloopvergunning nodig?

De sloopmelding is verplicht als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (hier geldt geen ondergrens in hoeveelheid).
  • als u minder dan 35 m2 aan asbest verwijdert, dan mag u dat zelf (zonder begeleiding van een gecertificeerd bedrijf) naar de milieustraat brengen. U dient hiervan wel een melding te maken bij de gemeente. Kijk voor de voorwaarden bij Asbest.

In sommige gevallen is een sloopvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) nodig:

  • bij monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen is vereist (meestal in verband met archeologie).
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Sloopmelding doen/vergunning aanvragen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met een termijn van 8 weken.

Zowel de melding als de vergunning kunt u online regelen via het omgevingsloket.

Bij de stukken die ingediend worden moet ook een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn (voor gebouwen van na 1994 hoeft dat niet).

Extra informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.