Starterslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wil je voor het eerst een woning kopen, maar heb je zelf onvoldoende financiële middelen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Starterslening. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,-. De lening dient als aanvulling bovenop je hypotheek, waarbij je de eerste drie jaar geen maandlasten hoeft te betalen. De starterslening geldt voor mensen die al in Nuenen wonen, of die elders recent afgestudeerd zijn en zich opnieuw in Nuenen willen vestigen.

Wat is de Starterslening?

Een Starterslening is een lening voor koopstarters. Met de Starterslening overbrug je het verschil tussen de prijs van je eerste huis en het bedrag dat je bij de bank volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt lenen. De Starterslening bestaat uit twee delen:

 • Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 • Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Met de Combinatielening los je als het ware je Starterslening de eerste drie jaar af. Omdat dit via de Combinatielening verloopt, hoef je de eerste drie jaar geen maandlasten te betalen. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden de rente en aflossing op zowel de Starterslening als de Combinatielening vastgesteld op basis van een inkomenstoets.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt de Starterslening uiteindelijk aan de aanvrager. De SVn beheert het fonds van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de lening. Dit is uiteraard mogelijk zolang er nog budget beschikbaar is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking voor een Starterslening. De voorwaarden zijn:

 • je bent niet eerder eigenaar geweest van een woning;
 • je bent in de gemeente Nuenen woonachtig en verblijfsgerechtigd (met de uitzondering van recent afgestudeerden);
 • je bewoont in de gemeente Nuenen voor minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning of je bent inwonend (in het geval van twee aanvragers geldt deze bindingseis voor één van beide aanvragers);
 • je bent maximaal 35 jaar (in geval van twee aanvragers geldt deze leeftijdseis voor beiden);
 • de aan te kopen woning is een woning in de gemeente Nuenen ;
 • de aan te kopen woning heeft een maximale aankoopsom van de dan geldende NHG-grens (deze grens ligt per 1 januari 2019 op € 290.000,- en op € 307.400,- met investeringen in energiebesparende maatregelen);
 • je hypotheek valt onder de Nationale Hypotheek Garantie;
 • je moet de woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen.

Of in het volgende geval (in aanvulling op bovenstaande voorwaarden):

 • je bent een kind van een in Nuenen woonachtig en verblijfsgerechtigd persoon, je hebt voorheen minimaal drie aaneengesloten jaren in de gemeente Nuenen gewoond en je vraagt de Starterslening binnen één jaar na afronding van je studie aan. In het geval van twee aanvragers, geldt deze bindingseis voor één van beide aanvragers.

Aanvragen

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je een aanvraag online indienen.

Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, worden de volgende stappen doorlopen:

 • De gemeente toetst of je een aanvraag in kan dienen bij SVn. Als je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een toewijzingsbesluit.
 • Je dient je aanvraag in op www.svn.nl/gemeente/nuenen. Daar heb je het toewijzingsbesluit bij nodig.
 • SVn voert de financiële toets uit.
 • De procedure eindigt met de financiële afhandeling.

Het college van B&W neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een toewijzings- of afwijzingsbesluit.

Meer informatie

Natuurlijk kun je ook meer informatie krijgen bij je hypotheekverstrekker.