Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Afschrift van een akte uit de burgerlijke stand

Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan heeft u een ander document nodig. Vraag dan een afschrift van de akte aan: afschrift burgerlijke stand.

Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online regelen

U kunt het uittreksel direct online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiDlogo DigiD

U kunt het uittreksel ook aan het loket van de gemeente aanvragen hiervoor kunt u een afspraak maken

Wettelijke vertegenwoordigers (ouders/voogd) van minderjarige kinderen mogen zonder schriftelijke toestemming uittreksel voor hun kinderen aanvragen. Vraag online uw uittreksel voor uw kind(eren) aan.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Online of aan de balie regelen: € 7,75

Voor het opsturen en onderzoeken worden meerkosten gevraagd.