WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Belastingaanslag eind maart

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen eind maart verwachten. De aanslag met daarop onder andere de WOZ-waarde en OZB valt daarmee later dan andere jaren bij u op de deurmat.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) is de verkoopwaarde van een pand op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. 
Als het pand in de loop van het jaar is gebouwd of verbouwd, wordt deze waardeverandering meegenomen in de waardering.

De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen en is bepalend voor de hoogte van uw onroerendezaakbelasting (OZB).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Taxatieverslag

Om de WOZ-waarde te bepalen, stelt de gemeente jaarlijks een taxatieverslag op. De gemeente berekent de waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald.

Taxatieverslag opvragen

  • U kunt online uw WOZ gegevens en het taxatierapport inzien. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. (Heeft u nog geen Digid, dan kunt deze aanvragen);
  • Telefonisch via (040) 2631 631.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Wilt u meer weten, raadpleeg de veelgestelde vragen WOZ.

Kwijtschelding

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen omdat u bijvoorbeeld  een laag inkomen heeft en geen spaarrekening. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding.

Openbaarheid WOZ-waarden

U kunt de WOZ-waarden van woningen van de gemeente raadplegen in het landelijk loket.