Veilig ondernemen

‘Laat je niet overvallen’

Praktische tips en trucs hoe om te gaan met verschillende vormen van criminaliteit waarmee ondernemers en personeel te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld afpersing, (winkel)diefstal, agressie en overvallen op een rijtje:

Afpersing:

 • U hoeft zich niet te schamen, wees niet bang om hulp in te schakelen, bel de Vertrouwenslijn Afpersing: 0800 - 2800 200, of bezoek de site www.devertrouwenslijn.nl/afpersing.
 • Sta nooit geld of andere waardevolle spullen af. Afpersers nemen nooit genoegen met één transactie.

Winkeldiefstal:

 • Pas het GOAL-principe toe. Dit staat voor Groeten, Oogcontact maken, Aanspreken en Luisteren naar de klant. Zo maakt u de drempel voor dieven hoger, u laat merken dat u ze in de gaten houdt.
 • Zorg voor goede vloerverdeling: zet voldoende personeel in bij de toegang, kassa en op onoverzichtelijke plaatsen.
 • Stel vast hoe u omgaat met winkeldiefstal. Laat dit klanten weten en zeker uw eigen personeel.
 • Oefen intern (rollenspel) met het benaderen en omgaan met winkeldieven.
 • Spreek codes af om collega’s te waarschuwen.
 • Stichting Afrekenen met winkeldieven" kan helpen bij het incasseren van schadevergoedingen. U kunt zich gratis aanmelden via www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.

Agressie (kalmeringstips):

 • Blijf rustig en geduldig.
 • Benoem wat u ziet en hoort.
 • Neem de persoon (desnoods) apart.
 • Vraag naar de oorzaak.
 • Laat het verhaal doen.
 • Luister goed en toon begrip.
 • Negeer persoonlijke opmerkingen.
 • Geef persoonlijke grens aan (spreek in de ik-vorm: “ik vind het niet prettig dat u…”).

Overval

Overvallers schatten risico’s en kansen in: er moet veel geld/hoge productwaarde zijn, het moet snel kunnen, de overvaller moet de regie hebben en er moet een minimale kans zijn op ontdekking.

U kunt maatregelen nemen om voor de overvaller de kansen te verkleinen en de risico’s te vergroten:

 • Geld: elektronisch betalen stimuleren, doorlopend afromen, kassalimiet, geen zicht op geldlade, geen toegang kassagebied, geldhandeling na sluiting / voor opening, het geldtransport op wisselende tijdstippen.
 • Snelheid: vertraging in toegang (bijvoorbeeld een sluis), kluisvertraging of afroombox, afsluitbare vitrines en segmentering in het pand.
 • Regie voeren: voldoende medewerkers, zicht van buiten naar binnen de winkel, op afstand te bedienen toegangsdeur, procedures geheimhouden.
 • Ontdekken: bij aankomst altijd alert, het liefst met twee personen openen (één opener en één observator) en werk met een openings- (dwang)code. Werk voortdurend via het GOAL-principe. Zorg dat camera’s op juiste hoogte hangen en laat klanten weten dat ze geobserveerd worden.

Handel bij een overval volgens het RAAK-principe:

 • Rustig blijven
 • Accepteer de situatie
 • Afgeven van geld of andere goederen
 • Kijk goed/neem signalement op

(NB: praat na een overval uitsluitend met de politie en in een later stadium met collega’s. Collega’s of andere slachtoffers kunnen elkaars waarnemingen beïnvloeden).

Meer weten over veiligheid in uw onderneming? Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Te downloaden:

Veilig-in-de-winkel-ccv.pdf (961,27 KB)