In de toekomst krijgen we in Nuenen vaker te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals die van de zomer van 2019. Met name de temperatuur in gebieden met veel verharding stijgt dan fors en zorgt voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de kernen met veel groen en bomen kwetsbaar. Dit is een aantal conclusies uit de klimaatstresstest die gemeente Nuenen in 2019/2020 liet uitvoeren.

Met de klimaatstresstest willen we als gemeente laten zien welke effecten van klimaatverandering er zich binnen onze gemeentegrenzen momenteel of in de toekomst kunnen voordoen. Als we ons willen voorbereiden op klimaatverandering moeten we eerst begrijpen wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De klimaatstresstest bestaat uit een rapportage en een storymap (online kaarten), die op onze website gepubliceerd zijn.

Lees meer over de klimaatstresstest en de uitkomsten op onze webpagina Klimaatstresstest.