Met dank aan een groot aantal Nuenense partners uit diverse sectoren is het Lokaal Sportakkoord Nuenen gerealiseerd. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeente zijn samen tot de invulling van dit sportakkoord gekomen. Hierin hebben zij ambities/speerpunten geformuleerd waar ze zich de komende jaren gezamenlijk voor willen inzetten:
 
1.      Behoud en ondersteuning vitale sportclubs
2.      Realiseren breder lokaal sport- en beweegaanbod
3.      Werving en scholing vrijwilligers
4.      Sportaccommodaties en verduurzaming
5.      Versterken lokale verbinding/ samenwerking
6.      Inzet van professional (buurtsportcoach) tbv verenigingsondersteuning 

Ondertekening en startsein volgende fase

Op maandagavond 7 september was de feestelijke presentatie en officiële ondertekening van het sportakkoord in het Klooster in Nuenen. De betrokken partners waren aanwezig om samen – uiteraard op afstand - te proosten op het feestelijke moment. Het was tevens het startsein voor de volgende fase: de uitvoering van de ambities/speerpunten zoals ze in het sportakkoord staan. Want vanaf nu gaan de betrokken organisaties aan de slag om sport en bewegen op structurele basis te stimuleren. 

Partner worden?

Wilt u ook graag meedenken over de geformuleerde speerpunten en een bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan? Het is nog steeds mogelijk om je als partner te verbinden aan het sportakkoord. Neem hiervoor contact op met Joost van de Ven (lid van de kerngroep).

Uitwerking Nationaal Sportakkoord

Het sportakkoord voor Nuenen is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Dit werd in de zomer van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS) en een aantal partners waaronder NOC*NSF. Doel van het Nationaal Sportakkoord: bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.