Het kan zomaar gebeuren dat u te maken krijgt met iemand die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Maakt u zich zorgen? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Waar kunt u een melding doen?

Het team Bijzondere Zorg van GGD Brabant-Zuidoost werkt in de gemeenten Best, Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot en Son en Breugel. U kunt een melding doen op de volgende manieren:

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd met 112!

Melding en dan? 

Na uw melding maken de medewerkers van het team Bijzondere zorg van de GGD de afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt en onderzoekt of en welke hulp nodig is. Waar nodig overlegt hij met familie of andere naasten of andere betrokken hulpverleners. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten, alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Als de medewerker inschat dat het noodzakelijk is om verplichte hulp in te zetten, dan wordt via de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk over verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek? 

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)

In onderstaande animatiefilm wordt op een toegankelijke manier uitgelegd wat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) inhoudt: 

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de nieuwe Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg (Wvggz)? Kijk dan op de website Dwang in de zorg(externe link).