Burgemeester Maarten Houben

Voortvloeiend uit de functie

Veiligheid

 • Voorzitter Programmaraad radicalisering Oost-Brabant
 • Voorzitter Bestuurlijke begeleidingsgroep Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
 • Lid dagelijks bestuur VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid algemeen bestuur VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Themaverantwoordelijke strategische agenda Veiligheidsberaad

Regionale samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven

Dommelvallei

 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • Secretaris/penningmeester Raad van Toezicht Stichting ter behoud van Klein Paradijs
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kazerne Foundation
 • Gecommitteerde/gastdocent Fontys Hogescholen
 • Lid Raad van Advies SOSE (Samenwerkende OMO Scholen regio Eindhoven)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Den Bosch Partners

Wethouder Ralf Stultiëns

Regionale samenwerking

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid dagelijks bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorziening de Dommel (WSD-groep)
 • Lid dagelijks bestuur Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid adviescommissie Gulbergen
 • Lid stuurgroep Rijk van Dommel en Aa

Overige

 • Eerste loco-burgemeester

Wethouder Joep Pernot

Regionale samenwerking

 • Lid commissie van Advies voor financiën Metropoolregio Eindhoven
 • Lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Lid algemeen bestuur Reiniging Blink
 • Lid dagelijks bestuur Blink
 • Lid SGE Economie
 • Lid Provinciale Raad voor de Leefomgeving van Brabant Advies

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • Tweede loco-burgemeester
 • Lid bestuur Stichting OBS Helmond 

Wethouder Caroline van Brakel

Regionale samenwerking

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie Metropoolregio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Plv. lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Plv. lid Algemeen bestuur Reiniging Blink

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • Derde loco-burgemeester

Gemeentesecretaris Marike Arents

Regionale samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei