Raadsagenda
De gemeenteraad heeft voor de bestuursperiode 2022- 2026 een raadsagenda opgesteld. In deze Raadsagenda 2022-2026 staan een aantal thema’s benoemd die de raad graag met prioriteit op wil pakken. De thema’s zijn in goed overleg overeengekomen en worden door alle zeven fracties in de gemeenteraad onderschreven.

Samen werken aan Nuenen
De raadsagenda is uitgewerkt in het Coalitieprogramma 2022-2026. De titel Samen Werken aan Nuenen zegt iets over de collectieve aanpak die de coalitiepartijen voorstaan. De cultuur van samenwerken. Het gaat ook over doorpakken op (bestaande) dossiers, overgaan tot realisatie en samen de schouders er onder zetten.

Wethouders
Een nieuwe coalitieperiode betekent in dit geval ook dat er nieuwe wethouders aan de slag gaan. Op 16 juni zijn Ralf Stultiëns, Bertje van Stiphout en Sandor Löwik benoemd en beëdigd als wethouder. Kijk hier voor de samenstelling van het nieuwe college én de portefeuilleverdeling.