De gemeente Nuenen vraagt de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind om hun medewerking in het kader van de omgevingsvisie. Daarvoor kunnen zij tot en met 5 december een online vragenlijst invullen. Centraal staan de kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Belangrijk volgens en vóór de inwoners van Nuenen. Maar wat betekent dit nu precies? Daarover wil de gemeente graag wat meer weten.

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo bundelt de wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. Er komt dus één omgevingsvisie voor Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Fysieke leefomgeving

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving en hoe de kwaliteit hiervan kan worden verbeterd. In de omgevingsvisie komt onder andere de ruimtelijke ordening aan bod (wat moet er worden gebouwd en voor wie), de inrichting van het openbaar gebied en het milieu. Daarnaast moeten ook de nationale thema’s duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie én gezondheid in de omgevingsvisie terugkomen.

Samenwerken

De Omgevingswet gaat er vanuit dat de gemeente samen met de gemeenschap verantwoordelijk is voor de fysieke leefomgeving. Daarom is het ook logisch dat de omgevingsvisie wordt gemaakt samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en partners. In 2019 werden zij daarom al betrokken door middel van interviews, bijeenkomsten en een enquête. Uit deze ronde kwamen groen, dorps, rustig en gezellig als belangrijkste kwaliteiten naar voren. 

Online vragenlijst

Maar wat betekent nu precies rustig, groen, dorps en gezellig? Daarover wil de gemeente graag de inwoners nog een keer benaderen. Om een nog beter beeld te krijgen. Dit helpt ons om die kwaliteiten te behouden en zelfs te verbeteren.

Door de maatregelen rond corona zijn persoonlijke gesprekken helaas niet mogelijk. Daarom is er van 14 november tot en met 5 december een online vragenlijst. Helpt u mee? Vul de vragenlijst in. Dan houden we samen Nuenen groen, rustig, dorps en gezellig. 

Start vragenlijst