Inwonerswijkschouw "Kijk op uw wijk"

Samen de buurt in beeld brengen tijdens “Kijk op uw wijk”

Naast het reguliere onderhoud dat we volgens een vaste werkwijze uitvoeren, zijn we erg benieuwd naar de mening en ervaringen van de mensen die er wonen. Vandaar dat we in 2015 gestart zijn met  “Kijk op uw wijk”. Daarbij gaan we samen met de inwoners de situatie in de buurt bekijken.

  • Wat zien zij?
  • Wat is hun mening over het buitenbeeld?
  • Wat willen ze graag dat er bij hun in de omgeving verbeterd kan worden?

Interessante vragen, want een inwoner kijkt doorgaans vanuit een andere invalshoek naar de situatie in zijn of haar leefomgeving, dan de gemeente.

We kijken naar verbeterpunten voor bestaande situaties

Tijdens de inwonerswijkschouw bekijken we samen met de inwoners de verbeterpunten aan stoep, straat of groen. Hierbij gaat het niet om vernieuwing of verandering van de stoepen, straten of het groen, maar om verbetering van de bestaande situatie. Zijn er dingen kapot of vies, zijn er gevaarlijke situaties, scheve stoeptegels en dergelijke? We noteren deze problemen en gaan er, waar mogelijk, snel mee aan de slag om ze op te lossen.

Door samen te doen, kunnen we meer!

De inwonerswijkschouw betekent dus allereerst ‘’in kaart brengen’’. Van daaruit kunnen we samen bekijken wat er mogelijk is. Deze werkwijze biedt ook volop kansen voor een wijk om samen met buurtgenoten iets op te pakken en te realiseren. Wie weet tot welke mooie dingen het kan leiden?

Wanneer zijn de inwonerswijkschouwen?

Elk jaar plannen we vier wijken in. De bewoners van de wijk waar een inwonerswijkschouw gepland is, krijgen een uitnodiging in de bus.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over de inwonerswijkschouw “Kijk op uw wijk”? Heeft wellicht vragen? Neem dan via het Klantcontactcentrum contact opnemen met mw. E. van Keulen.