Openbare kunst Nuenen

In Nuenen vindt u de volgende kunstwerken:

 • Kruisbeeld, Boord. Ontworpen door Hugo Brouwer (schilder, glazenier, beeldhouwer te Nuenen). Geplaatst op Goede Vrijdag 1958.
 • De Dwèrsklippel, Park. Dit monumentje, schertssymbool voor de eigenwijze Nuenenaar, werd aan de gemeente geschonken ter gelegenheid van het tweemaal elfjarig bestaan van de carnavalsvereniging 'De Dwèrsklippels' door 22 Oud-Prinsen.
 • Hoog en Droog, Smits van Oyenlaan/ Europalaan nabij de Rotonde 'Het Pluuke'. Ontworpen door ir. Hoekstra uit Nuenen. Geplaatst in 1982 bij de officiële opening van de Smits van Oyenlaan. Het beeld symboliseert de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De samenkomst van een drietal wegen en de samenwerking tussen provincie, agglomeratie en gemeente bij het tot stand komen van deze belangrijke ontsluitingsweg.
 • Het Weefgetouw, bij de publieksingang van het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan. Geschonken door het Provinciaal Bestuur en de provincie Noord-Brabant bij de officiële opening van de uitbreiding van het gemeentehuis op 12 november 1982. Ontworpen door Hans Goddefroy.
 • Zonnewijzer, op het plantsoen voor het gemeentehuis. Geschonken in 1983 door de Agglomeratie Eindhoven en aangesloten gemeenten. Op de sokkel staan de symbolen van die agglomeratiegemeenten. Ontworpen door kunstsmid Karel de Jong.
 • Standbeeld van Vincent van Gogh, Park. Onthuld door de Commissaris der Koningin, A. van Agt, op 30 maart 1984 en gemaakt door Klaas van Rosmalen in opdracht van de Stichting 'Nuenen-100 jaar van Gogh'. Geplaatst ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat het in 1984 honderd jaar geleden was dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De sokkel is een 2 1/2 ton zware carbonische kalksteen van ruim 300 miljoen jaren oud en afkomstig uit de zuidelijke Ardennen.
 • De Cirkel, Vincent van Goghplein. 'Het ontstaan van de aarde als kolkende oermassa' wordt gesymboliseerd door deze cirkel van getordeerde staven, ontworpen door Berkulin in 1985. Dit ter gelegenheid van de opening van het kantoor van de Rijks Geologische Dienst. De platte steen bij dit monument is een vuursteen-schijf van 70 miljoen jaar oud. Dit object is verplaatst in 2015 naar de Collse Hoefdijk.
 • Monument voor de Brabantse Kloosterorden, Park. Op initiatief van het comité '100 jaar Klooster-Nuenen' opgericht ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van het St. Elisabethklooster aan het Park. Staat sinds 1987 in het Park en werd gemaakt door de Bredase beeldende kunstenaar Theo Besemer. Het monument symboliseert de belangrijke bijdrage die de kloosterorden hebben geleverd aan de 'verheffing' van Brabant.
 • Amnesty monument, Park 3 (voortuin van het Klooster). Dit monument werd opgericht en onthuld op 27 mei 1989 bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Amnesty International, afdeling Nuenen Het beeld is ontworpen door mevrouw Hilde Karreman uit Asten. Op de sokkel staat te lezen: "Raak me aan, ik wil leren hoe vrijheid voelt" (gedicht van een ex-gevangene van Amnesty International). Eind 2001 is het beeld voor de tweede keer vernield.
 • Aloysiushof monument, Kerkstraat. Een geschenk van Woningbouwvereniging Helpt Elkander aan de gemeente Nuenen ter gelegenheid van de oplevering van de 1.000e huurwoning op 25 augustus 1989. Het monument bestaat uit drie kolommen en verbeeldt de samenwerking tussen Woningbouwvereniging Helpt Elkander, de gemeente Nuenen en het ministerie van V.R.O.M. Louis Derijks uit Eindhoven is de ontwerper en vormgever. Dit object is tijdelijk elders opgeslagen sinds de reconstructie van de Kerkstraat (2016).
 • De Poort van Nuenen, kunstwerk op rotonde Europalaan. Dit object is vervallen sinds de reconstructie van de Europalaan (2015-2016) en is vervangen door een cortenstalen object met de naam: Het Verbint.
 • Het Verbint, een cortenstalen object, symboliseert de verbinding tussen wonen en werken, oud en nieuw, oost en west (2017).
 • Stenige overwoekering, Hoek Van Hovengaarde/ Frieda van Genniplaan. Kunstwerk in het plan Beekstraatse Velden aangeboden door de Firma Rasenberg Wegenbouw b.v. Het is een ontwerp van beeldend kunstenaar Jo Gijsen uit Eindhoven.
 • Huisvrouw, in het plan Lobroec (Nuenen-Oost). Het is een ontwerp van beeldend kunstenaar Henk van Dijck. Dit kunstwerk werd geschonken door Bouwbedrijven Baten b.v. te Geldrop, ter gelegenheid van het gereedkomen van de 400e woning in de uitbreiding Nuenen-Oost.
 • Monument 'Wederopstanding is Bevrijding', bij de kruising Europalaan-Vallestap-Parkstraat. Opgericht ter herdenking van het feit dat de gemeente Nuenen op 21 september 1994 vijftig jaar geleden werd bevrijd. Het is een ontwerp van de beeldend kunstenaar M. Troost. De gedenksteen in de gemetselde muur (opgetrokken uit stenen van de boerderij van de familie Vink die oorspronkelijk op deze plaats heeft gestaan) werd overgeplaatst vanuit het oude gedenkmonument aan de Europalaan. Het monument werd op 21 september 1994 onthuld door mevrouw D. Jubb (weduwe van Cpl. R. Stothard en haar zoon G. Stothard). Het herdenkingsmonument is opgedragen aan alle oorlogsslachtoffers. Het reliëf op het aanleunend deksel, behorende bij de geopende sarcofaag, geeft aan hoe de geallieerden van over zee kwamen om ons te bevrijden.
 • St. Agnes. Plaquette aangebracht in de binnentuin van het seniorencomplex 'Hugo Brouwerhof' op 7 juli 1995. De plaquette is vervaardigd door Hugo Brouwer ten behoeve van de oude huishoudschool van de NCB aan de Vondelstraat.
 • Kunstwerk in de raadzaal. Dit bestaat uit een aantal foto´s en stolpen aangebracht op een wand in de raadzaal in het Klooster. Het kunstwerk is vervaardigd door mevrouw Anna Thalia Benus (beeldend kunstenaar) uit Breda en onthuld op 17 september 1998 bij gelegenheid van het gereedkomen van de herinrichting van de raadzaal.
 • De Smid, Hoek Park-Boordseweg. Dit beeldje is bedoeld als herinnering aan de van 1850 tot 1994 ter plaatse gevestigde smidse van de familie De Rooij.
 • Hertog Jan II van Brabant, Papenvoort 15. Voor het gemeentehuis staat het bronzen beeld dat is ontworpen en gemaakt door mevrouw O. de Vries-van Abbe. Het is een geschenk van de Stichting Nuenen c.a. 2000 Deur/700 jaar gemeenterechten Nuenen-Gerwen. Het beeld fungeert als herinnering aan het feit dat Hertog Jan II van Brabant op 4 december 1300 Nuenen-Gerwen gemeenterechten verleende. Het beeld is op 23 april 2001 officieel onthuld.
 • Kubussen, Vincent van Goghplein. Dit kunstwerk is een geschenk van de Rabobank Nuenen - Son en Breugel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan als bank in Nuenen. Het kunstwerk is gemaakt door Manika Kieft. Op 29 januari 2002 is het onthuld.