Overig

  • Collse Watermolen. Deze banwatermolen, aanvankelijk een enkele en later een dubbele onderslagmolen, ligt op de Kleine Dommel en dateert uit de 13e eeuw. De molen was o.a. in gebruik als koren- en oliemolen en onder meer eigendom van de Hertog van Brabant. Thans is de molen weer in gebruik genomen als korenmolen met één rad. Beheerder: Edwin van Bussel, Krommenbeemd 52, 5641 JX Eindhoven. Telefoon: 040 - 281 21 46 b.g.g. 040 - 211 13 01.
  • Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24. Deze boerderij fungeerde als ontginningshoeve voor Eeneind en wordt al genoemd in de uitgiftebrief voor de gemeentegrenzen van Nuenen-Gerwen in 1300. De kloosterorde “de Bossche Wilhelmieten” werd eigenaar van deze boerderij in 1309. Deze orde bevorderde van hieruit de ontginning van Eeneind. Midden 80-er jaren werd deze boerderij verbouwd tot Hotel-Restaurant “De Collse Hoeve”.
  • St. Antoniuskapel, Stationsweg. Gebouwd in 1987, ter vervanging van de kapel te Opwetten, die in 1450 werd gebouwd en dienst heeft gedaan tot 1915. Toegewijd aan Sint Antonius-Abt, patroonheilige van het Antoniusgilde Opwetten/Eeneind, welk gilde de kapel beheert. In de kapel is het kruis afkomstig van de voormalige kapel te Opwetten, houten Antoniusbeeld van pastoor Omer Gielliet uit Breskens en glasmozaïek van prof. Albert Troost uit Nuenen-Eeneind.