Overig

  • De lindeboom. Dat de lindeboom op de Berg geplant zou zijn bij het 25-jarig jubileum van pastoor Cuypers in 1632 lijkt erg onwaarschijnlijk. Toch is hij met zijn 350 à 400 jaar wel de oudste zomerlinde van ons land en met een stamomvang van 6,5 meter ook de dikste. In vroeger tijd werd onder zulke bomen wel recht gesproken; vandaar de benaming “Gerechtslinde”. Hij was circa 23 meter hoog, maar op 28 december 1994 werd de boom op 4 meter hoogte afgezaagd, omdat hij was aangetast door de Echte tonderzwam. Wat nu rest is een “prieellinde”. Een deel van de stam staat in de hal van ´t Klooster. In 1994 heeft drs. H.J.A.M. Terwisse, burgemeester van Nuenen, bij gelegenheid van zijn 12,5-jarig ambtsjubileum in de nabijheid van de oude lindeboom een Koningslinde geplant “ter toekomstige vervanging van de huidige Gerechtslinde”. De burgemeester heeft de boom “Gerechtigheidslinde” genoemd: een symbool van een onafhankelijke gemeente Nuenen. Deze boom vormt nu het middelpunt van het Prullekshof.
  • Geboortehuis mgr. J. Cuyten, Berg 14. Een gevelsteen herinnert aan de geboorte van de latere mgr. Jacobus Cuyten in 1799. Mgr. J. Cuyten was medeoprichter van het Sint Elisabeth-klooster, waarvoor hij in zijn testament een boerderij met grond (tussen Park en huidige Mgr. Cuytenlaan) naliet. Hij was docent aan de seminaries “Beekvliet” en “Herlaer”, kanunnik en proost van het kapittel van Den Bosch. Door Paus Pius IX werd hij benoemd tot ere-protonotarius apostolicus (kerkelijke eretitel).
  • Begemannhuis, Berg 65. Gebouwd in 1871 in opdracht van Lodewijk Begemann. Het linkerdeel van dit gebouw was in gebruik als woning, het rechterdeel als spinnerij en de aangrenzende werkplaats als hand- en stoomweverij. Tussen 1915 en 1921 had de Belgische kunstschilder Alfons Blomme hier zijn atelier.
  • Algemene Begraafplaats, Tomakker (Hoek Smits van Oyenlaan/Laan van Nuenhem). Met ondermeer het graf van dominee Th. van Gogh uit 1885. Op de plaats van de oude kerk die in 1885 werd afgebroken en veelvuldig voorkomt op schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh werd door pastoor H. Aldenhuijsen in 1935 een houten kruisbeeld met stenen corpus opgericht.
  • Park Houtrijk, Voormalige tuin behorende bij de villa “Houtrijk”. Gebouwd in opdracht van Lucas Buijsman. Wegens bouwvallige toestand werd de villa in 1973 gesloopt. De tuin werd eigendom van de gemeente die deze voor het publiek openstelde.
  • Gemeentehuis. Papenvoort 15. Gebouwd in 1930 als ‘buitenplaats’ voor Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt. In 1953 als gemeentehuis in gebruik genomen. Uitbreidingen in 1969 en 1982. In de hal van de hoofdbouw van het gemeentehuis bevindt zich een viertal gebrandschilderde glas-in-lood-ramen, in 1950 ontworpen en vervaardigd door Hugo Brouwer, die aangeboden zijn door de gerepatrieerden aan de burgerij van Nuenen als dank voor betoonde gastvrijheid bij hun terugkeer uit Duitsland.
  • Andrieskerk, Jacob Catsstraat 1. Gebouwd in 1963 onder architectuur van J. de Jong te Schaijk. Bouwpastoor was J. van Oosterhout.
  • Kerkelijk Centrum “De Regenboog”, Sportlaan 5. Bevat een kerkruimte, kerkelijk bureau en secretariaat van de Reformatorische Gemeente Nuenen (RGN). In de kerk is een glas-in-loodraam van Karel Appel aangebracht (Dit raam is afkomstig uit een Protestantse kerk in Geleen, die afgebroken is). Architect is Povçe uit Geleen. Het kerkelijk centrum werd op 10 september 1999 officieel in gebruik genomen.
  • Prullekeshof, in het plantsoen nabij de Lindeboom aan de Berg. Dit project werd geschonken door de Stichting Nuenen c.a. 2000 Deur/700 jaar gemeenterechten Nuenen-Gerwen als blijvende herinnering aan de Nuenenaren geboren in het Millenniumjaar 2000. De namen en geboortedata zijn vastgelegd in tegels. In 1994 heeft drs. H.J.A.M. Terwisse, burgemeester van Nuenen, bij gelegenheid van zijn 12-jarig ambtsjubileum in de nabijheid van de oude lindeboom een Koningslinde geplant “ter toekomstige vervanging van de huidige Gerechtslinde”. De burgemeester heeft de boom “Gerechtigheidslinde” genoemd: een symbool van een onafhankelijke gemeente Nuenen. Deze boom vormt nu het middelpunt van het Prullekshof.
  • Poëzieroute, door geheel Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Op initiatief van Stichting Nuenen c.a. 2000 Deur/700 jaar gemeenterechten Nuenen-Gerwen hebben inwoners van de gemeente Nuenen gedichten gemaakt. Ongeveer 40 van deze gedichten zijn met medewerking van de ANWB en de AMRO-bank geplaatst aan een wandel-/fietsroute.