Overig

  • Buurtschap Rullen: Een akkerdorp ontstaan rond de 7e eeuw en dat bestaat uit een driehoekig plein met daaromheen de boerderijen. In het buurtschap staat ook de 'Heijdehoeve', gesticht door de priorij van Hooidonk (zie onder Nederwetten).
  • Aardappeletershuisje, Gerwenseweg 4. Voormalig boerderijtje dateert uit de 18e eeuw. In dit huisje woonde de familie De Groot, die model stond voor het schilderij 'De Aardappeleters' van Vincent van Gogh uit 1885. Na brand in de Tweede Wereldoorlog is het uiterlijk gewijzigd.
  • Kiosk-Gerwen, Heuvel. Opgericht ter gelegenheid van de aanleg van het plein 'De Heuvel'. Op 30 april 1998 officieel in gebruik genomen.