Op woensdag 16 november is om 19:30 uur er een extra oordeelsvormende avond, in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Het agendapunt is:

  • Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Wilt u inspreken?

Meld u aan voor 15 november vóór 12:00 uur via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar griffie@nuenen.nl
Tijdens de geagendeerde onderwerpen kunnen insprekers in de eerste termijn hun mening geven over een onderwerp waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen stellen.

De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raadsinformatie.nl/Live(externe link)(externe link) en via de LON(externe link)(externe link).