Op donderdag 26 januari 2023 is er om 19:30 uur een oordeelsvormende avond in de Raadszaal van Het Klooster. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Zienswijze op het concept Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven
  • Energiehuis Slim Wonen 2023

Wilt u meespreken?

Meld u aan vóór woensdag 25 januari om 12:00 uur via nuenen.nl/doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar griffie@nuenen.nl.

Tijdens een geagendeerd onderwerp kunnen meesprekers in de eerste termijn hun menig geven over dat onderwerp, waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen stellen.

De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raadsinformatie.nl/Live(externe link) en via de LON(externe link).