De gemeente Nuenen stelt een braakliggend terrein tussen de Pastoorsmast en de A270 beschikbaar voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit voor een periode van in totaal maximaal 10 jaar, met na 5 jaar een expliciet moment om te bepalen of de opvang nog in stand blijft of niet. De gemeente sluit hiervoor een bestuursovereenkomst met het COA. Het COA gaat nu de plannen voor de locatie technisch verder uitwerken.

De gemeenteraad van Nuenen sprak zich eind vorig jaar uit tegen Gulbergen als locatie voor de opvang van 500 asielzoekers. Het gemeentebestuur heeft daarna zelf het initiatief genomen en gekeken of er in onze gemeente locaties zijn die wél geschikt zijn voor vluchtelingenopvang. We zijn blij dat we met het aanbieden van deze locatie voor opvang door het COA een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de vluchtelingencrisis. Nuenen heeft de ruimte om mee te werken aan de opvang en eerdere ervaringen met vluchtelingenopvang in Nuenen zijn positief.

Bewoners van de wijk Boschhoeve, Kremersbos en de woningen die direct grenzen aan de route naar het Kernkwartier, plus voetbalvereniging RKSV, scouting Panta Rhei, Bijna Thuis Huis Latesteyn en ondernemers uit de omgeving hebben een informatiebrief ontvangen en zijn uitgenodigd voor een besloten inloopavond. Tijdens die avond gaan we als eerste met hen in gesprek over wat zij belangrijk vinden om afspraken over te maken.

We hopen nog in juni een bijeenkomst te organiseren voor alle inwoners van Nuenen. Dan kunnen we meer vertellen over de invulling van de locatie. In de tussentijd houden wij u van ontwikkelingen op de hoogte op onze website, de huis-aan-huis-kranten en de sociale mediakanalen van de gemeente.

Meer informatie vindt u op www.nuenen.nl/opvanglocatieCOA.

Op deze plattegrond is met blauwe markering de locatie van de opvanglocatie van het COA aangegeven. Het is een veld dat aan de noordkant wordt begrensd door de straat Pastoorsmast en aan de zuidkant door de A270. Links en rechts van het perceel staan bomen en struiken.
De locatie van de opvanglocatie van het COA is op de afbeelding met een dikke blauwe stippellijn aangegeven.