Start werkzaamheden voor gezond bos aan de Papenvoortse Heide

In het gemeentelijke bos op de Papenvoortse Heide staat voor dit najaar/winter een dunning op de planning. Dat betekent dat er bomen worden geveld om andere bomen meer groeiruimte te geven. De werkzaamheden maken het bos gezonder, zorgen voor meer variatie in soorten en een hogere biodiversiteit. Dat alles draagt ook bij aan de beleving van de vele bezoekers aan de Papenvoortse Heide.  We beginnen in de komende periode met markeren van de bomen.

Een zorgvuldige selectie

De beheerder selecteert de bomen weloverwogen en zeer zorgvuldig. Hij kijkt daarbij naar de kwaliteit, de potentie, de groeiplaats en de waarde voor bos en bezoeker. De bomen die men tijdens de dunning zal vellen, krijgen een oranje verfmarkering op de stam.

Uiteraard is er bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden zorgvuldige aandacht voor de flora en fauna in de bossen. Locaties met specifieke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburchten, roofvogelhorsten, mierenhopen e.d. markeert men voor de uitvoering van de werkzaamheden, zodat deze daarmee behouden blijven. Op deze manier werkt de gemeente Nuenen heel zorgvuldig en gericht aan de ontwikkeling van een gevarieerd en recreatief aantrekkelijk bos.

Vragen over de werkzaamheden?

Mochten er vragen zijn over de werkzaamheden, dan kan men contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via (040) 20 66 360.