Wat is het?

Waarom een verlenging

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering meer aanvragen voor de maanden oktober en november.  

Landelijke richtlijnen

Voor extra informatie over de landelijke richtlijnen en mogelijkheden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid of neem contact op met telefoonnummer 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur).

Hoe werkt het?

Aanvragen TOZO 3 verlengen (verkorte variant)

U kunt de verlenging online aanvragen. Gebruik het verkorte aanvraagformulier alleen voor een aanvraag van een uitkering levensonderhoud op grond van Tozo 3 als de periode tussen de einddatum van uw vorige uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.

Dit formulier is niet geschikt als u géén of langer dan drie maanden geleden een aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo toegekend heeft gekregen. 

Aanvragen TOZO 3 nieuwe aanvraag (uitgebreide variant)

U kunt een nieuwe aanvraag online indienen. Gebruikt dit formulier alleen voor een aanvraag van een uitkering levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3.

Bij het indienen van de aanvraag geeft u aan of u een partner heeft. Als u een partner heeft dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Hiervoor gebruikt uw partner zijn of haar eigen DigiD.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor de Tozo 3.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen of een nieuwe aanvraag indienen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u nog om extra informatie gevraagd. De wettelijke beslistermijn voor het afhandelen van een aanvraag is 8 weken vanaf de datum dat alle benodigde stukken ontvangen zijn.

Bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 euro. Dit maximumbedrag geldt per bedrijf en per ondernemer. Heeft u onder Tozo 1 of 2 al de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 ontvangen? Dan kunt u niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kunt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.

Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching
Voor de beoordeling van aanvragen voor een bedrijfskapitaal worden wij ondersteund door het bedrijf Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching. Zij kunnen u telefonisch benaderen naar aanleiding van uw aanvraag.

Adviesgesprek toekomstperspectief

Veel zelfstandig ondernemers krijgen te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Naast de financiële ondersteuning vanuit de Tozo regelingen, heeft de gemeente dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij het ontwikkelen van toekomstperspectief. Wanneer u een Tozo uitkering ontvangt, kunt u kosteloos van deze dienstverlening gebruik maken. Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 14 852 654 of  y.v.mil@wsd-groep.nl.