Wat is het?

Waarom een verlenging

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 april 2021 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021. Ontvangt u tot en met maart 2021 een Tozo 3-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 4-uitkering aansluitend vanaf 1 april 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 4-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 mei 2021 of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen

Bij Tozo 4 kunt u niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • Tijdens de looptijd van Tozo 4 zal terugwerkende kracht mogelijk zijn tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. 

    Bijvoorbeeld aanvraag in mei 2021, dan terugwerkende kracht naar 1 april 2021. Een aanvraag in april 2021 werkt niet terug naar 1 maart 2021, omdat de maand maart ziet op de looptijd van Tozo 3. Tot en met 31 maart 2021 konden aanvragen voor Tozo 3 ingediend worden en vanaf 1 april 2021 uitsluitend aanvragen voor Tozo 4 met als looptijd 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Landelijke richtlijnen

Voor extra informatie over de landelijke richtlijnen en mogelijkheden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid of neem contact op met telefoonnummer 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur).

Om te bekijken of u in aanmerking komt voor Tozo 4 vindt u meer informatie op website.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tonk is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Dit is een uitkering van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronacrisis en problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek voor de woning en kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning. De Tonk is een vorm van bijzondere bijstand. De Tonk regeling is voor de periode januari tot en met juni 2021.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijk dan voor meer informatie op: https://www.nuenen.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

Hoe werkt het?

Aanvragen TOZO 4 verlengen (verkorte variant)

U kunt de verlenging online aanvragen. Gebruik het verkorte aanvraagformulier alleen voor een aanvraag van een uitkering levensonderhoud op grond van Tozo 4 als de periode tussen de einddatum van uw vorige uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.

Let op! Dit formulier is niet geschikt als u géén of langer dan drie maanden geleden een aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo toegekend heeft gekregen.

Aanvragen TOZO 4 nieuwe aanvraag (uitgebreide variant)

U kunt een nieuwe aanvraag online indienen. Gebruikt dit formulier alleen voor een aanvraag van een uitkering levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 4.

Bij het indienen van de aanvraag geeft u aan of u een partner heeft. Als u een partner heeft dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Hiervoor gebruikt uw partner zijn of haar eigen DigiD bij het invullen van de verklaring van de partner.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor de Tozo 4.

Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je Tozo aanvraagt?

Voor het berekenen van uw inkomen vindt u meer informatie op website.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen of een nieuwe aanvraag indienen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u nog om extra informatie gevraagd. De wettelijke beslistermijn voor het afhandelen van een aanvraag is 8 weken vanaf de datum dat alle benodigde stukken ontvangen zijn. Wij proberen aanvragen zo veel als mogelijk binnen 4 weken af te handelen. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.

Bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,- euro. Dit maximumbedrag geldt per bedrijf en per ondernemer. Heeft u onder Tozo 1, 2 of 3 al de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157,- ontvangen? Dan kunt u niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kunt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157,-.

Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching

Voor de beoordeling van aanvragen voor een bedrijfskapitaal worden wij ondersteund door het bedrijf Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching. Zij kunnen u telefonisch benaderen naar aanleiding van uw aanvraag.

Adviesgesprek toekomstperspectief

Veel zelfstandig ondernemers krijgen te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Naast de financiële ondersteuning vanuit de Tozo regelingen, heeft de gemeente dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij het ontwikkelen van toekomstperspectief. Wanneer u een Tozo uitkering ontvangt, kunt u kosteloos van deze dienstverlening gebruik maken. Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 14 852 654 of  y.v.mil@wsd-groep.nl.