Wat is het?

Een in- of een uitrit (uitweg) is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.

Hoe werkt het?

Voordat u een uitweg aanlegt moet u dit gaan melden bij de gemeente. U kunt de melding voor de aanleg van een inrit online regelen.

Een inrit of uitrit of uitweg zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit. De gemeente kan een de uitrit verbieden in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg;
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente;
  • de bruikbaarheid van een openbare parkeerplaats.

Als u bijvoorbeeld een uitrit wenst op een drukke hoofdontsluitingsweg zal de gemeente de uitrit niet toestaan vanwege de verkeersveiligheid.

Privaatrechtelijke verhoudingen

Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van het bepaalde in de APV is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare ruimte. Vanuit dit eigendomsrecht is toestemming van de gemeente nodig. Bijzonder is dat de gemeente aan deze toestemming voor de uitrit voorwaarden kan verbinden die eigenlijk geen verband houden met de uitrit als zodanig, maar met het zijn van eigenaar van de openbare weg.

Heeft u gevonden wat u zocht?