Nuenen wil stappen zetten op weg naar een duurzame gemeente. Dit gaan wij doen door energie te besparen en door energie duurzaam op te wekken. Voor het duurzaam opwekken van energie zetten we - in ieder geval tot 2030 - in op bewezen technieken: zonnepanelen en windmolens.

We krijgen bij de gemeente al verschillende principeverzoeken binnen voor zonne- en windparken. Omdat we deze verzoeken en toekomstige verzoeken van antwoord willen voorzien, hebben we een afwegingskader zonne- en windenergie opgesteld. Dit afwegingskader vormt een voorportaal voor de beoordeling door de gemeente, het helpt ons de meer kansrijke initiatieven te selecteren. Als het principeverzoek uiteindelijk positief wordt beoordeeld door het college van B&W, dan kunnen de initiatiefnemers starten met het aanvragen van een uitgebreide omgevingsvergunning.

Wat staat er in het afwegingskader?

Met de criteria uit het afwegingskader willen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat initiatiefnemers voor zonne- en windparken inwoners en andere belanghebbenden goed meenemen in het proces en hun project. Ook vragen we de initiatiefnemer aan te geven hoe bewoners kunnen meeprofiteren van een zonne- of windpark. Naast het betrekken van de omgeving willen we dat zonne- of windparken goed in het landschap worden ingepast en geen (of zo min mogelijk) overlast veroorzaken.
We proberen te voorkomen om met de criteria te veel dicht te timmeren, we willen namelijk ook ruimte houden voor maatwerk. Het zal u daarom opvallen dat de criteria vooral gaan over de hoofdlijnen en niet over details.

Reageren op het afwegingskader

Het college van B&W heeft het concept-afwegingskader vastgesteld. Als tussenstap willen wij graag uw reactie op het afwegingskader ophalen. 
Klik hier om het afwegingskader te downloaden.  Heeft u aanvullingen op deze criteria, of heeft u vragen hierover? Dan kunt u dit delen met de beleidsmedewerker Duurzaamheid via b.dejonge@nuenen.nl