We willen inwoners van de gemeente Nuenen graag stimuleren om hun woning te verduurzamen of levensloopbestendig te maken. Om deze reden kunt u sinds kort gebruik maken van de stimuleringslening. De stimuleringslening is concreet bedoeld voor de volgende gevallen: 

  1. het toegankelijk en levensloopbestendig maken van de woning. Zo kan de eigenaar-bewoner langer zelfstandig in de eigen woning blijven wonen; 
  2. het energetisch verduurzamen van de woning. Hiermee daalt het energieverbruik en vermindert de CO2 -uitstoot. En het zorgt voor een lagere energierekening; 
  3. het helpen van het eigen (klein)kind bij de aankoop van een eerste koopwoning in de gemeente Nuenen (geldt enkel voor de Verzilverlening).

Er zijn verschillende leningsvormen beschikbaar om deze maatregelen uit te kunnen voeren. Op onze webpagina Stimuleringsleningen leest u hier meer over. Als u voldoet aan onze voorwaarden kunt u daar ook een aanvraag indienen. 

Neem altijd eerst contact op met uw financieel adviseur voordat u een lening aanvraagt.