Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners al een lange tijd te hoog. Om te voorkomen dat die rond de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terugkerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2021-2022 wederom geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook niet verkocht of vervoerd worden.

Vuurwerkverbod

Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op de website van de rijksoverheid.

Ook carbid schieten is in Nuenen verboden tijdens de jaarwisseling.

Straffen afsteken verboden vuurwerk

Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstraffen leest u op de website van de rijksoverheid.

Meld vuurwerk(overlast) bij de politie

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel dan de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Meld vernielingen

Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk of ziet u vernielingen in uw omgeving? Meld dit dan via 112. Als de daders al weg zijn, kunt u de vernielingen melden door te bellen met de politie: 0900-8844.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

In onze gemeente worden jaarlijks fysieke maatregelen getroffen om schade en vernielingen van zwaar vuurwerk te voorkomen:

  • We sluiten de ondergrondse afvalcontainers.
  • In de weken voor de jaarwisseling worden afvalbakken voorzien van een afdichtingsklep of ze worden verwijderd. Dat geldt ook voor alle andere containers die we in Nuenen hebben, denk aan textiel en papier.
  • Verwijdering van de klep of terugplaatsing van de afvalbakken vindt begin januari 2021 plaats.

Wat kunt u als inwoner doen?

Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook helpen om de schade te beperken:

  • Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is.
  • Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier worden afgevoerd.
  • Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te beperken:

  • Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, denk aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc.
  • Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van anderen.