Verruiming en wintervoorzieningen terrassen

De gemeente wil de horecaondernemers faciliteren door de mogelijkheid om in de zomer een tijdelijk verruim terras te exploiteren en in de winter een wintervoorziening te treffen onder gunstige voorwaarden.

Verruimd terras

Met een verruimd terras kunt u tijdelijk gebruik maken van extra ruimte voor het terras, aanvullend op het bestaande vergunde terras. U kunt hiervoor een plan met situatietekening indienen via bedrijsfcontact@nuenen.nl. Het plan beschrijft in elk geval:

 1. Naam, adres, postcode, telefoonnummer van de horeca-inrichting
 2. Locatie tijdelijke uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen
 3. Inrichting van het terras
 4. Het gesprek met de omgeving en omwonenden is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is met vermelding om welke adressen het gaat
 5. Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier schriftelijke  toestemming voor zijn.
 6. Indien meerdere horecagelegenheden in de omgeving gevestigd zijn die gebruik willen maken van dezelfde of aangrenzende ruimte, dient een gezamenlijk plan ter goedkeuring te worden overlegd.

Pas na schriftelijk akkoord door de gemeente kan het terras in gebruik worden genomen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Download de volledige regeling verruimd terras 2022

Wintervoorziening

Met een wintervoorziening kunt u het voor uw gasten aangenamer maken gebruik te maken van uw terras gedurende de herfst/winter maanden.

Een wintervoorziening betreft een voorziening voor op een gevelterras, direct tegen de gevel gelegen niet door stuk openbare grond gescheiden van de horeca-inrichting. Wintervoorzieningen zijn niet toegestaan op het tijdelijk verruimde terras. U kunt een plan met situatietekening indienen via bedrijsfcontact@nuenen.nl. Het plan beschrijft in elk geval:

 1. Naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer van de horeca-inrichting.
 2. De gewenste locatie en inrichting van de wintervoorziening inclusief tekening met afmetingen (situatietekening (incl. aantal stoelen), tekening van plattegrond en gevels met maatvoeringen en constructieve gegevens).
 3. Hoe wordt omgegaan met maatregelen ten aanzien van brandveiligheid (vluchtwegen en aanwezigheid brandblussers).
 4. Hoe wordt voldaan aan de eisen en richtlijnen met betrekking tot de ventilatie.
 5. Wat het resultaat is van gesprekken met de omgeving (collega-ondernemers en omwonenden) inclusief een vermelding om welke adressen het gaat. Het gesprek met de omgeving is van belang om zoveel als mogelijk overlast te voorkomen.
 6. Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier schriftelijke toestemming voor zijn.
 7. Indien meerdere horecagelegenheden in de directe omgeving gevestigd zijn die gebruik willen maken van een wintervoorziening, dient een gezamenlijk plan ter goedkeuring te worden overlegd.

Pas na schriftelijk akkoord door de gemeente kan het terras in gebruik worden genomen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Download de volledige regeling tijdelijke wintervoorziening terrassen 2022